Obecně závazné vyhlášky

Číslo Vyhláška Text
1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Libavské Údolí č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

OZV-psi_1-2019.pdf (285139)
2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Libavské Údolí č. 2/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV-uzivani_VP_-2-2019.pdf (492209)
3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Libavské Údolí č. 3/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV-system_KO_-_3 2019.pdf (227506)
1/2015 Obecně závazná vyhláška obce Libavské Údolí č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Libavské Údolí OZV 1 2015.pdf (2732928)
2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství Vyhláška 2 2012.PDF (2318131)

 

 

 

Kontakt

Obecní Úřad Libavské Údolí čp.110
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462

ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100
podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz
tel. 724180770
podatelna.lu@seznam.cz