Oprava zpevněné plochy před čp. 73 -74 (2017)

Na tento projekt obdržela Obec Libavské Údolí dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 150.000,- Kč. 
  
http://www.zivykraj.cz/cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
 

Kontakt

Obecní Úřad Libavské Údolí čp.110
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462

ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100
podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz
tel. 724180770
podatelna.lu@seznam.cz