Projekt „Doplnění fitness prvků k víceúčelovému hřišti“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

 

Fitness prvky u hřiště (2019)

Kontakt

Obecní Úřad Libavské Údolí čp.110
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462

ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100
podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz
tel. 724180770
podatelna.lu@seznam.cz