Knihovna

                                        

Otevírací doba:

Každou středu od 15:00 do 17:30.

Je možné se domluvit na jiný termín, pokud by někdo ve stanovené otevírací době neměl čas přijít.

Poplatky:

Registrace: Dospělý  50,- Kč/rok

                  Děti       25,- Kč/rok

Internet :     za každou započatou 1/2 hodinu 25,- Kč    

Od roku 2019 jsou členské poplatky zrušeny. 

Pokuty za pozdní vrácení knih: 1,- Kč za každý započatý den od uplynutí termínu pro vrácení knih.

 

Výpůjční lhůta je jeden měsíc, po dohodě lze prodloužit o další dva měsíce od prvního půjčení.

                                   

 

  

Kontakt

Obecní Úřad Libavské Údolí čp.110
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462

ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100
podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz
tel. 724180770
podatelna.lu@seznam.cz