Návštěva hejtmana Karlovarského kraje

V rámci svých cest po Karlovarském kraji navštívil 12. března 2014 hejtman PaedDr. Josef Novotný obec Libavské Údolí. Setkal se s představiteli obce a zavítal i do místní ZŠ a MŠ. Zajímal se o aktuální problémy obce a přislíbil součinnost při jejich řešení.

Kontakt

Obecní Úřad Libavské Údolí čp.110
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462

ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100
podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz
tel. 724180770
podatelna.lu@seznam.cz