Maškarní

Maškarní bál, Heloween, karneval.......pod různými názvy, a to budˇna jaře či na podzim se tradičně koná rej masek. Je to akce dětmi velmi oblíbená. Rádi se do masek obléknou i jejich rodiče.

Kontakt

Obecní Úřad Libavské Údolí čp.110
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462

ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100
podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz
tel. 724180770
podatelna.lu@seznam.cz