Dražební vyhlášky

Dokument      Vyvěšeno Sejmuto
Kos 90507 - Další dražební vyhláška_P.pdf (647984) 03.12.2020 01.02.2021

 

Kontakt

Obecní Úřad Libavské Údolí čp.110
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462

ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100
podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz
tel. 724180770
podatelna.lu@seznam.cz